NASA is van plan om binnen 25 jaar mensen naar Mars te sturen. NASA heeft deze tijd nodig om problemen zoals blootstelling aan dodelijke straling en het verlies van calcium in de beenderen op te lossen.De gepensioneerde astronaut Tom Jones zegt dat NASA met het huidige budget, of een iets hoger budget, 25 jaar nodig heeft om deze problemen op te lossen. Een reis naar Mars, op een afstand van zo’n 225 miljoen kilometer van de aarde, duurt ongeveer 9 maanden.

9 maanden zonder zwaartekracht kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals een aanpassing van de bloedvaten in het netvlies, dat vervolgens kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Ook kan zo’n lange reis verlies van calcium in de beenderen met zich meebrengen. Hierdoor is het moeilijk in te schatten welk effect een reis naar Mars zal hebben op de mens.

De problemen kunnen deels opgelost worden door de reistijd te verkorten met behulp van nucleaire voortstuwingssystemen. Er is nog geen oplossing gevonden voor de problemen rond de blootstelling aan straling. Wel hebben experts al verschillende technologieën geïdentificeerd die ontwikkeld zouden kunnen worden.

via [hln]